Oracle Veritabanı Güvenliği

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Ana Konular

  • Veritabanı esasları
  • Kimlik denetimi
  • Erişim kontrol listeleri
  • Veritabanı güvenlik denetlemesi
  • Ağ güvenliği
  • Veritabanı yedekleme
  • Erişim araçlarının denetlenmesi
  • İleri düzey güvenlik önlemleri

Kimler Katılabilir

Veritabanı yöneticileri, veritabanı güvenlik denetleyecileri

Ön Şartlar

Veritabanları hakkında genel bilgi ve temel veritabanı yönetim bilgisi sahibi olmak

Eğitim Sonunda Elde Edilecek Birikim

Eğitim sonunda katılımcılar, veritabanlarının güvenlik denetimi yapabilecek seviyeye gelecektir. Veritabanı yöneticileri ise güvenli olarak veritabanlarını nasıl yönetebileceklerini öğrenmiş olacaklardır.

Süre : 3 GÜN