Kritik Alt Yapıların Korunması

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Ana Konular 

 • Kritik altyapı tanımı ve kritik altyapı sektörleri
 • Kritik altyapılarda kullanılan bilgi sistemleri
 • Kurumsal Bilişim Sistemleri ve Endüstriyel Kontrol Sistemleri
 • Benzerlikler ve farklılıklar
 • Kritik altyapı topolojileri ve risk analizi
 • Kritik altyapılar ve bilgi güvenliği olayları
 • Kritik altyapılarda başlıca açıklıklar, tehditler ve önlemler
 • Fiziksel güvenlik/bilgi güvenliği entegrasyonu
 • Bilgi güvenliğinin yönetilmesi
 • Standartlar ve bilgi kaynakları
 • Ulusal boyutta işletmeciler ve düzenleyiciler
 • Ulusal siber güvenlik organizasyonu

Kimler Katılabilir       

Kritik altyapı işleten kurumların yöneticileri, Kurumsal SOME ve Bilgi İşlem Birimi sorumluları ve çalışanları

Ön Şartlar

Kendi kurumunun iş süreclerine yakınlık, bilişim sistemleri ve bilgi güvenliği konusunda temel bilgi sahibi olmak

Eğitim Sonunda Elde Edilecek Birikim

Eğitime katılanlar, kritik altyapıların ve Endüstriyel Kontrol Sistemlerinin kendine has önemini ve bu önemle orantılı olarak alınması gereken önlemleri kavramaları, kurumların da kritik altyapıların güvenliğine ilişkin hem idari süreci, hem teknik önlemleri uygulama konusunda yetkinlik kazanmaları hedeflenmektedir.

Süre : 1 GÜN