Kayıt Yönetimi 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Ana Konular

 • Kayıt yönetimi ile ilgili temel kavramlar
 • Kayıtları toplayabilmek için yerine getirilmesi gereken yapılandırma ayarları
 • Toplanan kayıtlarla ilgili analiz teknikleri
 • Kayıt yönetim sistemi kurulmasında dikkat edilecek hususlar
 • Büyük boyutlu kayıtların analizi
 • Toplanan kayıtların anlık takibi
 • Herhangi bir güvenlik ihlalinde ihtiyaç duyulacak kayıt bilgileri
 • Yasal veya kurumsal politikalara uyumluluk için toplanması gereken kayıtlar
 • Kayıt toplanırken yapılan en sık yanlışlar ve karşılaşılan sorunlar
 • Kayıt toplanmasında takip edilebilecek standartlar

Kimler Katılabilir 

 • Sistem, güvenlik ve ağ yöneticileri
 • Bilgi ve bilişim sistemleri uzmanları
 • Bilgi güvenliği yöneticileri ve uzmanları

Ön Şartlar

Temel işletim ve bilgi sistemleri bilgisine sahip olmak

Eğitim Sonunda Elde Edilecek Birikim

Gerek yasal sorumluluk, gerekse kurum politikası gereği bilgi teknolojilerinden kayıt (log) bilgisi toplanması ve toplanan bu kayıtların kurum ihtiyaçları doğrultusunda anlamlı hale getirilmesi için etkin ve verimli şekilde yönetilmesini sağlayacak bir kayıt yönetim sisteminin nasıl kurulması gerektiğinin aktarılması hedeflenmektedir.

Süre :2 GÜN