Kayıt Analizi 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Ana Konular

  • Kayıt analizi genel bakış açısı
  • Kayıt analizi standartları, kurallar ve yasal düzenlemeler
  • Kayıt tutma, kayıt toplama, görüntüleme araçları
  • Kayıt analizinde yapılan genel hatalar
  • Olay müdahale çalışmaları
  • Olay müdahalenin farklı aşamalarında kayıt kullanımı
  • Farklı kaynaklardan elde edilen kayıtların olay müdahale ve analizlere katkısı

Kimler Katılabilir    

  • Sistem, güvenlik ve ağ yöneticileri
  • Bilgi ve bilişim sistemleri uzmanları
  • Bilgi güvenliği yöneticileri ve uzmanları

Ön Şartlar

Temel işletim sistemleri, veritabanı sistemleri ve ağ bilgisine sahip olmak

Eğitim Sonunda Elde Edilecek Birikim

Eğitime katılanlar, kayıt (log) ve kayıt tutma ile ilgili bilgileri alacak, olay müdahalede kayıt yönetimi ve analizi yeteneklerini kazanacak, hangi kayıt çeşidinin hangi durumlarda ve olay müdahalenin hangi aşamasında kullanılması gerektiği bilgisini alacaklardır. Ayrıca, kayıt analizi için temel analiz kabiliyetlerini, kayıt toplama araçları hakkında genel bilgi ve becerilerini, farklı kayıt analiz araçlarının kullanım yetkinliğini kazanacaklardır.

Süre : 5 GÜN