İş Sürekliliği/Felaket Kurtarım Planlaması

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Ana Konular

  • İş sürekliliği projesinin yönetimine dair esaslar
  • Herhangi bir kurumu etkileyebilecek tehditler
  • Risk değerlendirmesi ve gerekli kontrollerin tespit edilmesi
  • İş etki analizinin nasıl yapılacağı
  • İş sürekliliği yönetim stratejilerinin geliştirilmesi
  • Acil durum yanıtı ve ilgili faaliyetlerin belirlenmesi, acıl durum veya felaket anında yapılması gerekenler için nasıl hazırlanmak gerektiği
  • Felaket kurtarım takımlarının nasıl oluşturulacağı
  • Felaket durumlarında; en az zarar için risklerin nasıl minimuma indirilebileceği ve hedeflenen zamanda nasıl kurtarma yapılacağı
  • Kriz durumu haberleşme ihtiyaçları:

– İş sürekliliği planının geliştirilmesi ve kurum çapında uygulanması

– Doğru ve çabuk tepki için eğitim, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri

– İş sürekliliği planının test edilmesi ve güncellenmesi

Kimler Katılabilir

Kurumlarında iş sürekliliği/felaket kurtarım planı süreclerinin yönetiminden sorumlu olan personel, iş sürekliliği/felaket kurtarım planı olmayan kurumların yöneticileri, iş sürekliliği/felaket kurtarım planı geliştiricileri, kurumlarında iş sürekliliği/felaket kurtarım planında yer alan çalışanlar, felaket durumunda görev alan acil durum takımı üyeleri güvenlik denetçileri

Eğitim Sonunda Elde Edilecek Birikim

Eğitime katılanlar, yukarıda belirtilen konularda bilgi birikimine sahip olacak, kurumlarında iş sürekliliği kapsamında planlama çalışmalarını yapabileceklerdir.