Web Uygulamaları Güvenliği

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Ana Konular

  • Bilgi toplama
  • Ayar yönetimi
  • Kimlik doğrulama
  • Girdi/Çıktı denetimi
  • Oturum yönetimi
  • Yetkilendirme
  • Uygulama mantığı
  • Kayıt tutma
  • Hata yönetimi
  • Güvenli uygulama yönetimi

Kimler Katılabilir

HTTP tabanlı uygulama geliştiricileri ve denetleyicileri

Ön Şartlar

Web teknolojileri hakkında temel bilgiler  (HTTP, HTML, web sunucuları, internet tarayıcıları) ve uygulamalarda kullanılan dillerden en az birisini bilmek (PHP, Java, ASP.NET, Perl gibi)

Eğitim Sonunda Elde Edilecek Birikim

Eğitim sonunda katılımcılar, HTTP tabanlı uygulamaların önemli güvenlik bileşenlerini, en çok yapılan güvenlik hatalarını, bu hataların nasıl giderileveğini ve sürdürülebilir uygulama güvenliğinin nasıl sağlanabileceğini öğrenmiş olacaklardır.

Süre : 2 GÜN