TCP/IP Ağ Güvenliği

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Ana Konular

  • TCP/IP protokol yığınında yer alan protokoller
  • TCP/IP yığınının farklı katmanlarının çalışma şekilleri ve bunları hedef alan güvenlik tehditleri
  • TCP/IP protokolleri ile ilgili güvenlik zafiyetleri ve çözüm yolları
  • Ağ güvenliğini sağlamak için kullanılan teknikler, protokoller ve aygıtlar
  • Wireshar gibi paket yakalama programları, protokol ve paket yapılarının incelenmesi
  • SSL, IPSec, Proxy gibi ağ bileşenleri

Kimler Katılabilir

Sistem ve ağ yöneticileri, güvenlik ve sızma testi uzmanları, bilişim sistemleri güvenliği bölümü çalışanları, bilgi sistemleri denetleme birimi çalışanları

Ön Şartlar

Temel ağ bilgisi sahibi olmak

Eğitim Sonunda Elde Edilecek Birikim

Eğitime katılanların, TCP/IP ağlarının güvenliği konusunda yapılan laboratuvar çalışmaları ile kazandıkları bilgi ve yetkinlikleri kendi çalışma ortamlarına taşımaları beklenmektedir.

Süre : 2 GÜN