Merkezi Güvenlik  Kayıt Yönetim Sistemleri

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Ana Konular

 • Merkezi kayıt yönetim sistemleri
 • OSSIM’de kullanılan araçlar
 • Olay ilişkilendirme sistemlerine duyulan ihtiyaç
 • OSSIM kurulumu
 • OSSIM bileşen konfigürasyonu
 • Olay ilişkilendirme adımları
 • Politikalar
 • Olay ilişkilendirme sistemlerinin faydaları
 • Farklı bileşenlerden bilgi toplama
 • OSSIM saldırı ilişkilendirme sistemi
 • Saldırı ilişkilendirme
 • OSSIM tanıtım
 • Sistem bakımı ve güncelleme
 • OSSIM temel bileşenleri

Kimler Katılabilir

 • Bilgi sistemi yöneticileri
 • Bilgi sistemi güvenlik yöneticileri
 • BT denetim sorumluları

Ön Şartlar

Bilgi sistemi bileşenlerinden haberdar olmak ve BT sistemleri içinde kullanılan güvenlik bileşenlerine aşina olmak

Eğitim Sonunda Elde Edilecek Birikim

Eğitime katılan BT sistemi yöneticileri, merkezi saldırı ilişkilendirme sistemleri konusunda bilgilenmiş olacaklar ve BT sistemlerinde bulunan farklı güvenlik bileşenlerinde oluşan kayıtları merkezi olarak toplamayı, BT sistemlerine içeriden veya dışarıdan yapılan saldırıları merkezi olarak izlemeyi ve önlem almayı öğrenmiş olacaklardır.

Süre :4 GÜN