Merkezi Güvenlik İzleme ve Olay Yönetimi

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Ana Konular

 • Merkezi Kayıt Yönetimi sistemleri
 • Olay ilişkilendirme sistemleri (SIM) raporlarının düzenlenmesi
 • SIM çözümlerine örnekler
 • Envanter analizi ile yüksek riske sahip varlıkların belirlenmesi
 • Açık Kaynak Kodlu Merkezi Güvenlik İzleme Yazılımı (OSSIM)
  –  OSSIM Mimarisi ve entegre araçlar
  –  OSSIM Kurulumu
  –  OSSIM Konfigürasyonu
  –  OSSIM Web konsolu
  –  Güvenlik politikalarının ve raporlarının düzenlenmesi
  –  OSSIM ajanı ile bilgi toplama
  –  SYSLOG ile bilgi toplama
 • Güvenlik olaylarının korelasyonu (saldırı ilişkilendirme)
 • Güvenlik istihbaratı için olay analitik iş akışlarının optimize edilmesi
 • Olay analizi ve müdahale
 • Sistem bakımı ve güncelleme

Ön Şartlar

 • Temel işletim ve bilişim sistemleri bilgisi
 • TCP/ IP Temel Ağ ve Güvenlik bilgisi
 • Kayıt Yönetimi ve Saldırı Tespit temelleri bilgisi

Süre: 2 GÜN