Kullanıcı Güvenliği

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Ana Konular

 • Bilgi güvenliğinde kullanıcının rolü
 • Kurum bilgi güvenliği yönetim sisteminde kullanıcının yeri
 • Bilgisayarlara erişim
 • Parola güvenliği
 • E-posta güvenliği
 • Internet erişim güvenliği
 • Virüs koruma
 • Bilgi ortamlarının oluşturulması, değiştirilmesi ve yok edilmesi
 • Dosya erişim ve paylaşımı
 • Veri yedeklemesi
 • Sosyal mühendislik
 • Acil durumlarda kullanıcının uyması gereken prensipler

Kimler Katılabilir
Bilgi sistemlerini kullanan kullanıcılar

Ön Şartlar
Bilgi sistemlerini normal bir kullanıcı olarak kullanma bilgisine sahip olmak

Eğitim Sonunda Elde Edilecek Birikim
Eğitime katılanlar bilgi güvenliğinin önemi konusunda bilinçlenmiş ve bilgi güvenliği yönetim sisteminin bir parçası olarak kendi üzerlerine düşen sorumluluk ve görevleri öğrenmiş olacaklardır. Ayrıca katılımcılar bilgi güvenliğine ilişkin temel bilgileri edinmiş olacaklardır.

Süre :  3 SAAT