ISO/IEC 27001  Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Uygulama Eğitimi 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Ana Konular

 • Bilgi güvenliği yönetim sistemi nedir? Neden gereklidir?
 • ISO 27001’de “Planla – Uygula – Kontrol Et Önlem al” döngüsü
 • Bilişim sistemi risk analizi ve tedavisi
 • ISO 27001 temel kontrol alanları
  –  Güvenlik politikası
  –  Bilgi güvenliği organizasyonu
  –  Varlık yönetimi
  –  İnsan kaynakları güvenliği
  –  Fiziksel ve çevresel güvenlik
  –  İletişim ve işletim yönetimi
  –  Erişim kontrolü
  –  Bilişim sistemi edinim, geliştirme ve bakımı
  –  Bilgi güvenliği olay yönetimi
  –  İş sürekliliği yönetimi
  –  Uyum
 • ISO 27001’e uygunluk denetimi
  –  Denetim planlama
  –  Denetim kontrol listeleri
  –  Uygunsuzluklar ve raporlama

   • Çeşitli uygulamalar

Ön Şartlar

 • Belirli bir ön şart yoktur. Kalite sistemleri ile tanışıklık avantaj olmaktadır.

Süre : 3 GÜN