Güvenli Yazılım Geliştirme

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Ana Konular

  • Yazılım ve yazılımın koştuğu teknoloji bileşenlerininin güvenlik problemleri
  • Güvenli yazılım geliştirme sürecinin temel öğeleri ve güvenli yazılım geliştirme yaşam döngüsünün yazılım geliştirme sürecine nasıl entegre edileceği
  • Sürece ek olarak kaynak kod örnekleriyle en cok karşılaşılan zafiyetler ve bu zafiyetlerin nasıl önlenebileceği
  • Yazılımın sadece koddan ibaret olmadığı varsayımı ile yazılımın üzerinde koştuğu uygulama sunucusu, veri tabanı gibi bileşenlerin güvenli çalışması için kullanılabilcek teknolojiler

Kimler Katılabilir

Yazılım geliştiricileri/mühendisleri, yazılım projesi yöneticileri, yazılım kalite kontrol ekibi ve sistem mimarları

Ön Şartlar

Yazılım dillerinden herhangi birine orta seviyede hakim olmak

Eğitim Sonunda Elde Edilecek Birikim

Eğitim sonunda katılımcıların temel güvenli kodlama prensiplerini kavramaları, güvenli yazılım tasarımı, tehdit modellemesi, güvenli yazılım geliştirme ve güvenlik öncelikli test prensiplerini öğrenmeleri beklenmektedir.

Süre : 3 GÜN