Bilgisayar Adli Analizi Derinlemesine Windows Eğitimi

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Ana Konular

  • Sayısal adli analiz temelleri ve kanıt toplama
  • Uygulamalı temel Windows adli analizi Bölüm-1: Dizi sorguları, veri madenciliği ve e-posta adli analizi
  • Uygulamalı temel Windows adli analizi Bölüm-2: Kayıt defteri ve USB analizi
  • Uygulamalı temel Windows adli analizi Bölüm-3: Kayıt dosyası analizi
  • Uygulamalı temel Windows adli analizi Bölüm-4: Web tarayıcı analizi
  • Uygulamalı sayısal adli analiz yarışması

Ön Şartlar

  • Bilişim sistemleri adli analizi eğitimi

Süre : 2 GÜN