Aktif Cihaz Güvenliği

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Ana Konular

Aktif cihaz kavramı ve ağ tasarımı ile aktif cihazların sıkılaştırılması ve ağ altyapısının güvenliğinin sağlanması kapsamında aşağıdaki başlıklakrda açıklamalı ve uygulamalı olarak anlatılacaktır.

 • Günümüzde yaygın olarak kullanılan, iç ağ altyapısını oluşturan ve ağın dış dünya ile bağlantısını sağlayan:
  –  Ağ anahtarı
  –  Yönlendirme cihazları
  –  Güvenlik duvarı
  –  İçerik kontrolcüsü gibi aktif cihazların sıkılaştırmalarına yönelik adımlar
 • Aktif cihazların üstünde alınabilecek:
  –  Fiziksel güvenlik
  –  Çalışma koşulları
  –  Kimlik doğrulama
  –  Yetkilendirme, izleme, servis kontrolü
  –  Yama kontrolü
  –  Erişim listesi kontrolü
  –  Uzaktan yönetim kontrolü vb.
 • Güvenlik önlemleri

Kimler Katılabilir
Sistem ve ağ yöneticileri, güvenlik sızma testi uzmanları, bilişim sistemleri güvenliği bölümü çalışanları, bilgi sistemleri denetleme birimi çalışanları

Ön Şartlar
Temel ağ bilgisi sahibi olmak

Eğitim Sonunda Elde Edilecek Birikim
Eğitime katılanların, aktif cihaz güvenliği kapsamında uygulanabilecek teknikleri öğrenmeleri, bu teknikleri laboratuvar çalışmaları ile pekiştirmeleri ve kurumlarında faydalı uygulamalar yapmaları beklenmektedir.

Süre : 2 GÜN